Naust på Aure
Sted: Aure, Møre og Romsdal, Norge
Klient: Stein Erik Sørstrøm
Prosjekt: Naust
Byggeperiode: April 2010-Januar 2011
Bygget av: TYIN tegnestue Arkitekter
Tradisjonelt har de norske naustene vært et sted for lagring av båter og fiskeutstyr. I den senere tid har flere ønsket å bruke disse byggene til rekreasjonssteder om sommeren. Ytterst på Mørekysten lå et gammelt naust fra midten av 1800-tallet, som var i så dårlig forfatning at eieren bestemte seg for å rive og bygge nytt. Det gamle naustets enkle form, gode plassering og ærlige materialbruk ble viktige inspirasjonskilder for utformingen av det nye bygget. …les mer om prosjektet her.