Old Market Library
Sted: Min Buri, Bangkok, Thailand
Klient: Old Market Community
Prosjekt: Samfunnshus / Bibliotek
Kostnad: 27.000,- NOK / 4.500 USD
Byggeperiode: Mars 2009 – Mai 2009
Bygget av: TYIN tegnestue/Local Community
Samarbeidspartner: CASE Studio Architects
For TYIN er det ikke kun det å bygge et bibliotek som har vært viktig, men også at det som blir gjort har større ringvirkninger. Gjennom bruk av lokale, rimelige materialerhar vi forsøkt å vise at dette er noe beboerne i Min Buri kan gjøre av eget initiativ, med egne ressurser. Målet er at arbeidet med biblioteket skal engasjere beboerne og bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. …les mer om prosjektet her.