Workshops

I det vi realiserer en ide på en direkte og hands-on måte, får vi en god forståelse av hvilke konsekvenser design kan ha. Gjennom intense workshops med få ressurser blir den kritiske sansen utfordret og arkitektonisk utvikling oppstår.

“Don’t think too much before you start working; and don’t work too much before you stop and start to reflect”

Nabeel Hamdi